Högtidssammankomst
Lördagen 14 mars 2009, Malmö Rådhus


Bitr landshövdingen, länsdirektör Björn Risinger och förre landshövdingen i Skåne tillika stormästare Bengt Holgersson
med maka Barbro Bent
 


Insigniebevararen Carl von Friesendorff med maka Elisabeth
 


Ordenskanslern Thomas Hain med maka Elisabeth
 


Bitr sekreteraren, professor Rolf Henriksson med maka Ing-Britt
 


Från Knutsgillet, konsul Anders Wixell med dotter Maria Brookes
 


Ordenssekreteraren Gert Jeppsson med
maka Marianne
 


Från Amarantherorden i Göteborg stormästare
Bo CE Ramfors med maka Gudrun
 


Skattmästaren Lars-Erik Skjutare med
maka Karin
 


Från Amarantherorden i Karlskrona Jan och Magdalena Nordin
 


Stormästarinnan Unni Trolle med maken
Ulf Trolle
 


Ordensintendenten William H Marschall med maka Siv och Mustafa Arhan, Turkiets generalkonsul
 


Ceremonimästarinnan Amelie Tornérhjelm med make Rudolf
 


Från Amarantherorden i Stockholm Jonas Silfverschiöld och Malin Alvesten
 


Från Amarantherorden i Finland Christoffer och Krista Wallgren
 


 


 


Rütger Barnekow
 


 


Gunvor Lydin, Torsten Mörner med maka Anne
 


Viktorija Karapetian och Kaj Dunker
 


Professor Dick Harrison och Katarina Lindberg
 

Ingrid och Jan Andersen
 


Anne Påhlsson


 

 

 

 

Intåg i Rådhusets Knutssal