Amarantherbal

Nästa Amarantherbal i Malmö äger rum lördag 18 mars 2023. Inbjudningar skickas ut ca 6 veckor innan.


Vårutflykt

Lördag 7 maj 2022 vårutflykt till Gaunö slott, Själland, Danmark. Se separat inbjudan som skickats tidigare med post. Antalet platser är begränsade till 50 syskon varför först till kvarn gäller!