Högtidssammankomst
Lördagen 17 mars 2007, Malmö Rådhus


Förre landshövdingen i Skåne tillika stormästare Bengt Holgersson
med maka Barbro Bent


Stormästarinnan Unni Trolle med maken Ulf Trolle


Landshövdingen i Skåne Göran Tunhammar med maka Johanna


Ordenssekreteraren Gert Jeppsson
med maka Marianne


Ordensintendenten William H Marschall
med maka Siv


Malmös kommunfullmäktiges ordförande
Kjell-Arne Landgren med maka Raija


Ceremonimästarinnan Amelie Tornérhjelm
med make Rudolf


Ceremonimästaren Alexis Aminoff
med maka Johanna


Förre ceremonimästaren Carl Bonde
med maka Madeleine


Ordenskanslern Thomas Hain,
Skattmästaren Lars-Erik Skjutare
med maka Karin


Häroldinnorna Hermina Ramel
och Janine Påhlsson


Direktör och Kanadas konsul Anders Rantén med maka Eva och dotter Karin


Marskalkarna Erik Werner
och Fredric Boltenstern


Direktör Ulf Aronsohn med
maka Carina och Eva Hellström


Christina och Niklas Issal


Chefen för Malmö Museer Göran Larsson
med maka Karin


Ingegerd och Jörgen Håkansson, Chri Nilsson


Advokat och konsul för Malta, Torgny Nordqvist med maka Barbro.
Turkiets generalkonsul Mustafa Arhan tillika Doyen för Corp´s Consulaire i Sverige


Närbild av ordnar


Närbild av ordnar


Inmarsch i Knutssalen i Malmö Rådhus