I våra dagar används ett ordenstecken, som har formen av ett malteserserkors med kulförsedda spetsar. Framsidan har i mitten en rundel med två förenade, motvända A:n och texten Memoria Dulcis upptill och en lagerkrans nedtill. Baksidan har texten D.6 Januarii D. 24 Julii 1760.

För Ordens andra grad finns ett speciellt tecken, nämligen ett ankare, som bärs i en bandrosett på vänster axel. Detta ankare bärs endast av de systrar inom Orden vilka tjänstgör som härolder. Andra graden utdelas i övrigt inte.

A. Övningsgraderna och tillhörande dekorationer
Första Rött sidenband med grön bård (stjärna)
Andra Bandrosett med ankare
Tredje Grönt axelband med röd bård

B. Riddargraderna och tillhörande graddekorationer
Fjärde Vitt axelband med blå bård
Femte Rödgredelint axelband med grön bård
Sjätte Ljusblått axelband med silverbård

Första gradens dekoration fästes på bröstets vänstra sida (herrar) och vid vänster axel (damer). Axelbanden bäres utanpå högtidsdräkten över höger axel ned mot vänster höft.

Genom ansökan till insigniebevararen kan syskon efter att ha uppfyllt de kvalifikationskrav, som gäller för respektive grad, upphöjas till denna. Enligt stadgarna kan den, som under en följd av fyra år innehaft samma grad och årligen erlagt medlemsavgift, beviljas högre grad. Ansökan kan göras inför en högtidsssammankomst på sätt som framgår av kallelse till denna. Upphöjningen sker vid sammankomsten, varvid de insignier som hör till den lägre graden återlämnas. Första graden får dock alltid behållas.