Övningssamhället i Malmö utgör en provinsialloge med upptagningsområde huvudsakligen i Skåne och ibland personer med någon anknytning till regionen. Logens konstiturial underskrevs den 22 december 1810.

   

En starkt drivande kraft var dåvarande generalstormästaren Jacob Pontusson De la Gardie på Löberöd. Till det första mötet den 19 januari 1811 på Stadt Hamburg i Malmö infann sig 40 personer och dessa syskon kallas ordens stiftare. Orden första stormästare var Carl Jacob Hjärne (1811-12).

Ordens motto är Memoria Dulcis vilket kan översättas Minnet skall härav vara ljuvt. I orden har sedan starten omkring 5300 ???? personer skrivits in i den gamla matrikeln från 1811, vilken fortfarande används. Ordens syfte har alltid varit att under förfinade umgängesformer sammanknyta människor från stad och landsbygd nedbryta skrankor inom sällskapslivet. Det var med stora förväntningar, som man på landet och i staden emotsåg de kommande Amarantherbalerna. Den kulturella atmosfären har i alla tider gjort det till en glädjande uppgift för den äldre generationen att introducera ungdomarna vid balerna.

Ordensverksamheten bedrivs huvudsakligen på Malmö Rådhus. Vartannat år, vanligen på våren, samlas medlemmarna där till en högtidssammankomst med ordenskapitel och efterföljande supé med dans. Vid dessa sammankomster bär syskonen högtidsdräkt, med frack eller paraduniform för bröderna och lång klänning för systrarna. Representanter från övriga ordnar, S:t Knuts Gille i Malmö och Malmö Stad är inbjudna liksom några personer ur samhällslivet vilka har anknytning till vår Orden.

Vid några tillfällen har medlemmar av kungahuset förgyllt sammankomsten. Så skedde 1977, då konung Carl Gustaf och drottning Silvia deltog, samt år 1983 då prinsessan Christina hedrade vår Orden med sin närvaro.

På hösten ordnas en sammankomst med föredrag åtföljt av musik och därefter gemensam buffé. Många lovande och blivande musiker har här visat sina färdigheter och har belönats med Ordens stipendier för sin fortsatta utveckling. Det är styrelsen strävan att medlemmarna vid dessa sammankomster skall lära känna varandra närmare. Nya medlemmar har också ett utmärkt tillfälle att komma in i gemenskapen.