Ordens officianter utgörs av ledamöterna i styrelsen. Stormästaren är ordförande i den ideellt arbetande styrelsen.

För att kontakta oss - se nedan formulär, markera till vem/vilka du vill skicka till OBS skriv in din egen E-post adress

Stormästare
Friherre Gustaf Ramel

Kansler
Bankdirektör Tomas Nordin

Ordenssekreterare
Civilingenjör Jonas Hildebrand

Intendent
Konsul John Monhardt

Insigniebevarare
Civilingenjör Henric Åsklund