Ordens officianter utgörs av ledamöterna i styrelsen.
Stormästaren är ordförande i den ideellt arbetande styrelsen.

Stormästare
Friherre Gustaf Ramel

Stormästarinna
Friherrinna Unni Trolle

Kansler
F. statsrådet Sven Otto Littorin

Ordningsman
Fil.kand. Jacob Faxe

Ordenssekreterare
Civilingenjör Jonas Hildebrand

Intendent
Generalkonsul William H Marschall

Skattmästare
Civilekonom Stig Borné

Ceremonimästare
Civilekonom Jacob Laurin

Ceremonimästarinna
Grevinna Johanna Aminoff

Insigniebevarare
Friherre Carl von Friesendorff

Bitr Intendent
Konsul John Monhardt

Bitr sekreterare
Professor Rolf Henriksson

Av ovanstående ingår kansler, ordningsman, ordenssekreterare
och intendent i Ordens arbetsutskott (AU).