Ordens officianter utgörs av ledamöterna i styrelsen.
Stormästaren är ordförande i den ideellt arbetande styrelsen.

Stormästare
Friherre Gustaf Ramel

Stormästarinna
Friherrinna Unni Trolle

Kansler
Bankdirektör Tomas Nordin

Ordningsman
Civilekonom Jacob Laurin

Ordenssekreterare
Civilingenjör Jonas Hildebrand

Intendent
Generalkonsul John Monhardt

Skattmästare
Civilekonom Stig Borné

Ceremonimästare
Civilekonom Jacob Faxe

Ceremonimästarinna
Grevinna Johanna Aminoff

Insigniebevarare
Civilingenjör Henric Åsklund

Bitr Intendent
Greve Ian Hamilton

Bitr sekreterare
Direktör Tomas Lüning

Av ovanstående ingår kansler, ordningsman, ordenssekreterare
och intendent i Ordens arbetsutskott (AU).