Orden instiftades år 1653 av Drottning Kristina och dess medlemmar skulle utgöras av "dem som deltog i drottningens intimaste förlustelser". Till en början bestod dessa av 16 män och 16 kvinnor, alla ur drottningens närmaste bekantskapskrets.

På trettondagens avhölls den fest som efter romerskt mönster skulle kallas "Gudarnas högtid". Mängder av juveler som prytt Drottning Kristinas dräkt sprättades bort och delades ut till de närvarande. Med gåvan instiftade drottningen "Frairie d'Amarante" - Inskriften var då-, liksom nu-" - Minnet härav skall vara ljuvt".